Signalerende huisbezoeken voor 75-plussers

Elke inwoner van Den Haag ontvangt in het 75ste levensjaar een brief met een verzoek voor toestemming van een huisbezoek. De 75-plussers, die dit wensen, worden op afspraak thuis bezocht door een ouderenwerker, een stagiair of een speciaal opgeleide vrijwilliger. Tijdens dit bezoek wordt er informatie gegeven over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst worden vragen gesteld over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.

In het centrum verzorgt Zebra op verzoek van de gemeente deze huisbezoeken. Bereikt u in 2016 het 75ste levensjaar? Dan kunt u van Zebra een brief verwachten.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier