Gezin

Kopeje

De verzorgingsstaat maakt plaats voor een vitale samenleving, waarin participatie de norm is. Dat betekent dat we uitgaan van de eigen kracht van burger, van meer eigen regie, oftewel: zorgen VOOR wordt zorgen DAT.
Missie

Xtra zet zich in om de eigen kracht van mensen te versterken en om de vitaliteit in de samenleving te vergroten. Wij maken het burgers mogelijk om mede vorm te geven aan de participatiesamenleving en van waarde te zijn, voor zowel zichzelf als de samenleving. Dat doen wij vanuit vertrouwen en bij voorkeur in samenwerking met partners. Wij schakelen en verbinden om zo sociale netwerken te versterken.
Visie

Door te ondersteunen en faciliteren zijn mensen duurzaam in staat hun eigen regie te voeren. Zij nemen verantwoordelijkheid om van waarde te zijn voor de samenleving. Xtra kiest daarbij primair voor de eenvoudige en gezamenlijke oplossingen. Wij stemmen onze interventies af op de behoefte en hanteren daarbij het principe van wederkerigheid: ‘iets voor iets’. Met als resultaat dat de burger zich van waarde voelt: hij ontvangt namelijk niet alleen steun, maar is zelf ook van betekenis voor de samenleving.
Kernwaarden

Wij geven invulling aan onze ambities vanuit de Xtra-kernwaarden:

betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
transparant: we laten zien wie we zijn en maken helder wat we doen;
positief: we zien mogelijkheden en benutten deze.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier